COMPUTER SCIENCE - BIG DATA OR DATA ANALYSIS: НАВЧАННЯ В КАНАДІ

Сфера Big data стрімко розвивається і з'являється необхідність залучення великої кількості висококваліфікованих фахівців. Навчальні заклади Канади пропонують абітурієнтам чудову підготовку у сфері інформаційних технологій та бізнес-аналітики.
Сфера Big data стрімко розвивається і з'являється необхідність залучення великої кількості висококваліфікованих фахівців. Професіонали, які займаються обробкою даних і бізнес-аналітикою, потрібні великій кількості міжнародних банків, медіагігантам, великим організаціям. Однак дедалі частіше виникає ситуація, за якої кількість вакансій значно перевищує кількість претендентів.

Навчальні заклади Канади пропонують абітурієнтам чудову підготовку у сфері інформаційних технологій і бізнес-аналітики. Найкращі програми, що дають змогу отримати престижний диплом за спеціальності "Computer Science - Big data or Data analysis", представлені в:

 • Шеріданському коледжі.
 • Коледжі Сенека.
 • Університеті Вілфріда Лор'є.
 • Трентському університеті.
 • Технологічному інституті Університету Онтаріо.
 • Карлтонському університеті.
 • Університеті Ватерлоо.

Завдання фахівця сфери Big data or Data analysis

Основні завдання представників спеціальності "Computer Science - Big data or Data analysis" - обробка та аналіз великих масивів структурованих або неструктурованих даних за допомогою використання таких методів, як статистичний аналіз і побудова математичних моделей.

Також до переліку обов'язків випускників входить:

 • Пошук прихованих закономірностей.
 • Створення прогнозів, що дають змогу підвищити ефективність бізнес-стратегій, соціальних взаємодій, науково-дослідницької діяльності.

Активна цифровізація життя сучасної людини призвела до затребуваності професії data scientist у більшій частині галузей економіки. Фахівці, які мають цей диплом, можуть бути задіяні в:

 • Аналітичних процесах, що здійснюються в державних органах і приватних організаціях.
 • Технологічній та методологічній підтримці діяльності команд, що працюють з великими обсягами даних.
 • Науково-дослідницькій діяльності.

Нерідко випускники програми "Аналіз та обробка даних" стають частиною високоефективних міждисциплінарних команд, до складу яких входять:

 • Архітектори даних.
 • Інженери даних.
 • Аналітики предметної області.

Знання та навички випускників програм провідних канадських освітніх закладів дають змогу забезпечувати:

 • Структурування та інтеграцію різнорідних джерел даних.
 • Застосування методів системного аналізу при постановці робочих завдань.
 • Програмування та роботу з базами даних.
 • Створення презентацій.
 • Використання методів таких напрямів, як дискретна математика, математична статистика, машинне навчання, комп'ютерна лінгвістика.
 • Розроблення математичних моделей, що дають змогу виявити залежності, розпізнати образи, створювати прогнози та ухвалювати рішення.

Навчання в Шеріданському коледжі

Шериданський коледж пропонує абітурієнтам здобути одну з трьох надзвичайно затребуваних професій:

 • Фахівця у сфері хмарних обчислень.
 • Фахівця в галузі аналізу даних.
 • Фахівця у сфері ігрової інженерії.

З усіма перерахованими спеціальностями студенти знайомляться на 1-му році навчання в коледжі. З 2-го курсу їм належить протягом 8-ми семестрів поглиблено вивчати один з обраних напрямків. Завдяки унікальній розробленій у коледжі навчальній програмі студенти зможуть набути знань і навичок, яких немає в більшості традиційних програм отримання дипломів і вчених ступенів інших канадських і зарубіжних ВНЗ.

Характерною рисою навчання в Шеріданському коледжі за програмою "Computer Science - Big data or Data analysis" є постійне отримання практичного досвіду. Так, після 3-го року навчання студентам пропонується пройти 4-місячне стажування або влаштуватися на оплачувану роботу за сумісництвом тривалістю до 16-ти місяців. Це стає можливим завдяки налагодженим партнерським зв'язкам із багатьма провідними канадськими компаніями різних сфер діяльності. На 4-му курсі студенти мають працювати над дипломним проєктом. Нерідко до процесу залучаються зовнішні партнери, що дає змогу випускникам успішно працевлаштуватися безпосередньо одразу після завершення навчання.

Безперечною перевагою здобуття освіти в Шерідані вважається гнучкість. Так, навчальна програма спеціальностей, пов'язаних з інформаційними технологіями, має багато спільного з програмами спеціальностей, що вивчають мобільні хмарні обчислення. Це дає змогу студентам без труднощів змінити напрямок навчання в разі потреби. Випускники, зацікавлені в подальшому продовженні навчання, веденні наукової діяльності та ті, хто отримав диплом бакалавра з відзнакою, мають усі шанси для вступу до магістратури та аспірантури в Канаді або інших країнах.

Вартість навчання в Шерідані становить 18 000 CAD на рік.

Аналіз і обробка даних у коледжі Сенека

Програма бакалаврату "Data science and Analytics program" не має аналогів в Онтаріо. Розрахована на 4 роки навчання, вона дає змогу студентам отримати необхідні знання та навички для:

 • Визначення та інтерпретації даних за допомогою алгоритмів.
 • Формування значущих висновків.
 • Ефективного поєднання бізнес-стратегій і глибоких знань статистики, аналітики, інформатики.

Після отримання диплома випускники коледжу Сенека будують успішну кар'єру на таких посадах:

 • Архітектор даних.
 • Аналітик даних.
 • Розробник бази даних.
 • Інженер з обробки великих масивів даних.
 • Аналітик бізнес-процесів.

Навчання в коледжі обов'язково включає щонайменше 1 семестр, що дає змогу студентам повністю зануритися в робоче середовище.

Найчастіше він представлений оплачуваною роботою за сумісництвом тривалістю не менше 420 годин. Завдяки гармонійному поєднанню теоретичних занять і практичної діяльності коледж Сенека дає можливість випускникам розвинути:

 • Управлінські навички, що демонструють особисту ініціативність, відповідальність, уміння взаємодіяти з колективом і адаптуватися до зовнішніх умов, що постійно змінюються.
 • Навички ділового спілкування та ведення переговорів з потенційними клієнтами.
 • Навички оперативного вирішення проблем, застосування критичного мислення.

Вартість навчання в коледжі Сенека становить 19 600 CAD на рік.

Програма в університеті Вілфріда Лор'є

Курс "Computer Science" в університеті Вілфріда Лор'є спрямований на розвиток у студентів сильних навичок аналізу алгоритмів і проектування об'єктно-орієнтованими, процедурними та низькорівневими мовами програмування.

Під час навчання студенти можуть узяти участь у Програмі професійного досвіду, що передбачає від 12-ти до 16-ти робочих місяців під час 3-го і 4-го навчального року. На старших курсах учні можуть бути залучені до науково-дослідницької діяльності свого факультету.

Вартість навчання на програмі бакалаврату "Computer Science" становить 32 000 CAD на рік.

Підготовка фахівців у Трентському університеті

Трентський університет також займається підготовкою кваліфікованих кадрів за спеціальністю "Data Analytics". Навчальна програма даного ВНЗ розрахована на оволодіння методами аналізу даних, а також глибоке вивчення:

 • Паралельного програмування.
 • Візуалізації.
 • Прогнозного моделювання

Отримавши диплом бакалавра Трентського університету, випускники можуть претендувати на такі посади:

 • Програміст.
 • Аналітик даних.
 • Фахівець з обробки, аналізу та зберігання великих масивів даних.
 • Маркетинговий аналітик.
 • Розробник програмного забезпечення.

Вартість навчання в Трентському університеті становить 25 000 CAD на рік.

Програма Технологічного інституту Університету Онтаріо

Цей ВНЗ займається підготовкою фахівців за бакалаврською програмою "Data Science". Її основне завдання - надання кожному студенту можливості отримати знання та навички, що дають змогу ефективно опрацьовувати великі обсяги даних і в найкоротші терміни витягувати ключову інформацію.

Абітурієнти, зацікавлені саме в цій спеціальності, можуть звертатися безпосередньо до представників факультету через Ontario Universities & Application Centre з використанням коду програми DSM.

Крім бакалаврської програми з тривалістю навчання 4 роки інститут пропонує 5-річну програму зі здобуттям ступеня бакалавра природничих наук і управління. Вона передбачає отримання студентами знань у таких суміжних сферах, як:

 • Бізнес і управління.
 • Фінанси та бухгалтерський облік.
 • Маркетинг.

Ця програма відкриває перед випускниками перспективи побудови кар'єри в урядових органах, великих промислових підприємствах, науково-дослідних центрах.

Вартість навчання в Технологічному інституті Університету Онтаріо становить 26 000 CAD на рік.

Навчання в Карлтонському університеті

Ще одним канадським вишем, що пропонує абітурієнтам здобути освіту за програмою "Аналіз та обробка даних", є Карлтонський університет. Спеціалізуючись на технічній і, зокрема, комп'ютерній освіті, він дає змогу отримати престижну освіту і стати професіоналом, затребуваним на ринку праці.

У рамках 4-х кредитів студентам пропонується вивчити не тільки основи інформаційних систем, комп'ютерних наук та аналізу даних, а й особливості:

 • Статистичного аналізу в економіці.
 • Бізнес-аналітики.
 • Соціальної аналітики.
 • Економетрики.

Вартість навчання в Карлтонському університеті становить 29 000 CAD на рік.

Програма "Data Science" в Університеті Ватерлоо

Навчання в Університеті Ватерлоо зацікавить абітурієнтів, які прагнуть навчитися грамотно аналізувати великі обсяги даних і використовувати отриману інформацію з метою прогнозування майбутніх тенденцій у різних сферах.

Бакалаврська програма університету передбачає вивчення не тільки базових курсів статистики, математики, інформатики, а також численних факультативних предметів. Студентам пропонується обрати з понад 100 дисциплін ті, які їм справді будуть корисні в майбутній професії.

Після отримання диплома бакалавра Університету Ватерлоо випускники можуть претендувати на працевлаштування в численних сферах, серед яких - бізнес, маркетинг, медицина, громадська охорона здоров'я, індустрія медіа та розваг.

Щоб стати фахівцем у галузі аналізу та обробки даних, абітурієнтам необхідно вступити на математичний факультет або факультет комп'ютерних наук Університету Ватерлоо. Після 1-го року навчання їм слід обрати спеціальність "Data Science".

Представники Університету рекомендують абітурієнтам з метою підвищення ймовірності зарахування взяти участь у канадській математичній олімпіаді для старшокласників або математичній олімпіаді Евкліда. Шанси отримати стипендію також підвищуються за участі в одній із зазначених олімпіад. У разі, якщо абітурієнт брав участь в обох вищевказаних конкурсах, приймальна комісія університету бере до уваги найкращий із продемонстрованих результатів.

Окремо варто відзначити існування спільноти студентів Університету Ватерлоо, в якій панує доброзичлива атмосфера і абітурієнти можуть отримати безліч цінної інформації.

На випускників шкіл, які підписалися на нього, чекають:

 • Корисні відомості, необхідні для успішного закінчення старшої школи.
 • Рекомендації щодо вибору освітніх програм в Університеті Ватерлоо.
 • Опис відмінностей між освітніми процесами в середніх школах та університетах.

Вартість навчання в Університеті Ватерлоо за спеціальністю "Аналіз та обробка даних" становить 45 000 CAD на рік.

ВНЗ Канади

Торонто
від 15000 CAD на рік
м. Кітченере 80 км від Торонто
від 15000 CAD на рік
Торонто
від 15000 CAD на рік
Торонто
від 15000 CAD на рік
Ванкувер
від 17900 CAD за 2 семестра
Торонто
від 15000 CAD на рік
Вінніпег
від 15000 CAD на рік
Вінніпег
від 15000 CAD на рік
м. Бернабі 20 хвилин від Ванкувера
від 17596 CAD за 2 семестра
12 км від центра Вінніпег
від 14860 CAD за 2 семестра
провінція Онтаріо
від 15000 CAD на рік
м. Лондон, провінція Онтаріо
від 15000 CAD на рік
м. Баррі 45 хвилин від Торонто
від 15000 CAD на рік
м. Велланд 1 година від Торонто
від 15000 CAD на рік
м. Оквіл, провінція Онтаріо
від 15000 CAD на рік
Камлупс, провінція Британска Колумбія
від 13800 CAD на рік
Торонто
від 16390 CAD
Ванкувер
від 15750 CAD на рік
Пітерборо, провінція Онтаріо
від 20070 CAD на рік
Абботсфорд 45 хвилин від Ванкувера
від 16100 CAD на рік
Манітоба, провінція Вінніпег
від 17000 CAD на рік
Торонто, провінція Онтаріо
від 21000 CAD на рік
Монреаль, провінція Квебек
від 16000 CAD на рік
Ванкувер
овід 18000 CAD на рік
Гамільтон, провінція Онтаріо
від 16000 CAD на рік
Кінгстон, провінція Онтаріо
від 20100 CAD на рік
Уотерлоу, провінція Онтаріо
від 18000 CAD на рік
Монреаль, провінція Квебек
від 15000 CAD на рік
м. Лондон, провінція Онтаріо
від 17000 CAD на рік
Едмонтон
від 16000 CAD на рік
Калгарі
від 17000 CAD на рік
м. Нанаймо, острів Ванкувер
від 15000 CAD на рік

Контакти

Володимир Рудешко
Canada, Toronto
Я офіційний представник навчальних закладів Канади та ваш професійний гід у вступі.
Багато років працюю з навчальними закладами Канади і допомагаю студентам правильно вибрати програму, успішно вступити і приїхати в Канаду.
Моя допомога вам абсолютно безкоштовна і всі платежі ви робите безпосередньо в коледж.
Я весь час на зв'язку і готовий відповісти на ваші запитання і допомогти скласти план вступу.
Зв'яжіться зі мною зручним для вас способом
Офіс у Канаді
+1 (647) 338-22-61
(Viber, WhatsApp, Telegram, WeChat)
canada@infostudymail.com
Офіс у Києві
+38 (066) 516 49 53 (Viber, WhatsApp)
м. Київ, вул. Шевченка, 6 офіс 21
Тут ви можете залишити заявку
на консультацію
Залиште заявку і ми зв'яжемося з вами, відповімо на питання та допоможемо зі вступом
You agree with our Terms and Conditions
© All rights reserved
Контакти
Канада, Онтаріо
74 Madison ave. Richmond Hill

+1 (647) 338 22 61
(viber, whatsapp, telegram, wechat)

canada@infostudymail.com
Інші країни